Få succes med samarbejde i teams med stor diversitet

WORKSHOP MED "PLAY YOUR TALENT"

Workshop til teams, der ønsker at høste gevinsterne i en mangfoldig team sammensætning.

Mangfoldighed er blevet yderst populært og virksomheder er begyndt at sammensætte teams med stor diversitet – både ifht. kompetencer, fagligheder, personlighedsprofiler, køn, alder, etnicitet, anciennitet i virksomheden m.v. – fordi de gevinster, som forskning på området viser, taler sit eget sprog.

Øget profit, bedre kvalitet, øget vidensdeling, bedre innovation, større markedsandele og højere effektivitet, og ikke mindst øget loyalitet og forståelse for mission, vision og værdier. Udover de forretningsmæssige gevinster, er der også en individuel og relationel bonus i form af bedre trivsel, positiv gruppedynamik og social samhørighed på tværs af hele virksomheden.

Det lyder guldrandet – og det er det også – det er bare ikke lige så nemt som det lyder. Hverken at være leder af et team med mangfoldighed eller at indgå i et team med stor diversitet.

 

På denne workshop får I afdækket hvordan I spiller hinanden gode så I ikke mister fremdrift i opgaveløsning og I får stillet skarp på, hvordan I kan bruge hinandens forskellighed som styrker og hvordan I skaber høj energi og motivation i teamet. 

Ved at dykke ned i ligheder og forskelle, ved I hvorfor misforståelser / konflikter opstår og forstår hvad I kan gøre for at undgå dem fremover, så I får større succes med kommunikation og samarbejde.

I får nøglen til et nuanceret og nytænkende syn på opgaveløsning, hvordan I træffer markant bedre beslutninger og skaber innovative løsninger, men I skal selv gøre arbejdet og træne videre, når I kommer tilbage til virkeligheden.  

I Phoenix Academy arbejder vi med det innovative ledelses-og udviklingsværktøj værktøj PlayYourTalent. Med PlayYourTalent App’en ved hånden 24/7 fastholder I den indsigt I får på workshoppen, så I skaber reelle forandringer i samarbejdet i hverdagen. 

Pris: 35.000,-

Derudover 500,- pr. deltagerlicens til “Play Your Talent”.

 

Ovenstående pris er beregnet ud fra 7 timer med et deltagerantal op til 15. personer. Det er muligt at få tilbud på andre tidsrammer og antal deltagere.

 

Vil du høre mere, så kontakt: laura@phoenixacademy.dk

Få succes i samarbejdet med andre du ikke forstår

WORKSHOP MED PLAY YOUR TALENT

Workshop til dig, der ønsker at skabe bedre relationer/samarbejde/følgeskab. 

Vi har alle forskellige måder vi behandler information på og forskellige faktorer der motiverer os til handling. Vi bruger også forskellige virkemidler til at påvirke andre med, og har forskellige indgangsvinkler når vi skaber relationer til hinanden. 

Vores indre logik og kultur ligger dybt i os og det kræver en bevidst indsats at kunne vige fra den og være åben og forstående overfor andre, der ikke ligner os selv.

Med diversitetsagendaen, skiftende projektdeltagelse og tendensen med hyppigere jobskifte har flere og flere indset, at de selv skal tage ansvar for at få indsigt i egen og andres drivkraft, så de får større succes med kommunikation og samarbejde.

På denne workshop får du afdækket hvordan du kan spille dig selv god i samarbejdet med andre og du kommer til at stille skarpt på din egen logik, så du ved hvorfor misforståelser / konflikter opstår og forstår hvad du kan gøre for at undgå dem fremover. 

Du får nøglen til succes med relationer/samarbejde/følgeskab, men du skal selv gøre arbejdet og træne videre, når du kommer tilbage til virkeligheden. 

I Phoenix Academy arbejder vi med det innovative ledelses-og udviklingsværktøj værktøj PlayYourTalent. Med PlayYourTalent App’en ved hånden 24/7 kan du fastholde den indsigt du får på workshoppen, så du skaber reelle forandringer i hverdagen. 

Varighed 7 timer med et min. deltagerantal på 8 personer.

Pris: 3.500,- pr. deltager inkl. Play Your Talent licens.

 

Næste Workshop: 3/2 2023.

 
Vil du høre mere, så kontakt: laura@phoenixacademy.dk

Skriv dig op til at modtage nyheder her.