Play your talent

GØR DET KOMPLEKSE ENKELT

Vi bruger Play Your Talent fordi App’en gør det, der kan være komplekst, ret enkelt. Play Your Talent afdækker nemlig dine talenter og potentiale på kun 12 minutter.

Alle mennesker er forskellige og vi har alle forskellige talenter. Når vores talenter er sat i spil bliver vi fyldt med energi og når vi beskæftiger os med ting vi ikke har talent for, bliver vi drænet for energi.

Hvorfor arbejde med talentudvikling?

Men hvad er et talent? Et talent er noget man er god til. Noget man igennem sit liv har dyrket og trænet og dermed mestrer.

De fleste har tendens til at anerkende dem der minder om os selv og tilsvarende dømme andre som har en anderledes talentsammensætning. Det skaber ofte misforståelser og splid.

Vi har også tendens til at dunke os selv i hovedet hvis der er noget vi ikke er gode til i stedet for at accepterer at vi er gode til noget og andre er gode til noget andet og det er OK.

Vi skal blive bedre til at sætte vores egne talenter i spil og brobygge til andre så hele talentmassen sættes i spil og energien frigives til at rette fokus imod det man gerne vil opnå og på at spille sig selv og andre gode.

Er du nysgerrig på talent?

Hvis du er nysgerrig på at høre nærmere og har lyst til at sætte et par timer af til selv at prøve App’en og finde ud af hvor let det er at få sin egen profil let tilgængelig på mobilen og indtaste mål der nudger den adfærd vi ønsker at have fokus på, kan du skrive til lisbet@phoenixacademy.dk og tilmelde dig et af vores online events. 

Kom med hvis du ønsker at forstå hjernens skjulte logik der styrer adfærden og kulturen. Du vil blive præsenteret for en helt ny og innovativ måde at spotte og arbejde digitalt med talentudvikling og performance, baseret på de nyeste forskningsteorier og tidens trends med bla. gamification.

Her bruger vi Play Your Talent

1:1 coaching

Lederteams

Team workshops

M3 – Den Talentfulde Dialog

(Motivation – Mening – Mål)

Skriv dig op til at modtage nyheder her.

KONTAKTOPLYSNINGER

Laura tlf. 2049 4218

laura@phoenixacademy.dk

Lisbet tlf. 3170 6874

Lisbet@phoenixacademy.dk

ADRESSE

Phoenix Academy

Valdemarsgade 52, 1. th

1665 København V

CVR 43107968